Creative Eurosolutions

Termeni și condiții

Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și CREATIVE EUROSOLUTIONS sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări Condițiile de Utilizare ale acestui Site, nu trebuie să utilizați website-ul, conținutul sau serviciile sale.

Proprietatea Conținutului Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile ("Conținut") sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al CREATIVE EUROSOLUTIONS SRL („CREATIVE EUROSOLUTIONS") sau al partenerilor CREATIVE EUROSOLUTIONS, cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marcă înregistrata și neînregistrată a CREATIVE EUROSOLUTIONS sau a partenerilor CREATIVE EUROSOLUTIONS.

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 ("Regulamentul general privind protecția datelor" sau "GDPR.

În continuare dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Detalii companie:
Creative Eurosolutions SRL
Nr. Reg. Com: J52 / 986/2019
C.I.F: 41580819
Sediul: Sos. Basarabia nr. 56
Hotarele, jud. Giurgiu
Tel: +40 771 234 991
Email:contact@creativeurosolutions.ro

Ne puteți trimite opiniile sau întrebările dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor dvs, pe email contact@creativeurosolutions.ro

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În vederea desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE), CREATIVE EUROSOLUTIONS vă poate solicita anumite date cu caracter personal. În acest sens, CREATIVE EUROSOLUTIONS va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: Numele și prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
Pentru a accesa website-ul CREATIVE EUROSOLUTIONS, nu este nevoie sa ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal.

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.
Spre exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

  • Când ne solicitati o ofertă sau în procesul de ofertare, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele, un număr de telefon de contact (fix și/sau mobil) și detalii de facturare;
  • Când vă abonați la Newsletter;
  • Când participați la cursurile online sau cu prezență fizică;
  • Ulterior colaborării noastre, putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm anumite informații cu privire la părerile dvs./feedback-ul dvs. sub forma unor referințe sau recomandări.

În acest sens, când ne oferiți feedback-ul dvs, ne transmiteți: numele și prenumele, adresa de e-mail, detalii despre job-ul dvs.(unde lucrați și ce funcție aveți) și eventual un număr de telefon de contact (fix și/sau mobil), în funcție de situație.
Pe site-ul nostru web și în aplicația smartphone putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.
De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciilor CREATIVE EUROSOLUTIONS în beneficiul dvs.
Aici putem face referire la următoarele situații:
a) Derularea activităţii comerciale/contractuale a CREATIVE EUROSOLUTIONS, livrarea programelor de training și coaching online/cu prezență fizică;
b) Solicitarea de informații pentru întocmirea și transmiterea unei oferte personalizate sau pentru adaptarea unui program de training/coaching în funcție de nevoile dvs de formare;
c) Transmiterea ofertelor/materialelor de curs/suporturilor de curs;
d) Tratarea solicitărilor dvs.; Gestionarea relaţiilor cu clienţii;
e) Facturarea şi încasarea valorii produselor/serviciilor oferite de CREATIVE EUROSOLUTIONS;
f) Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea produselor/serviciilor;
g) Management operaţional;
h) Comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
i) Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;
j) Arhivare, scopuri statistice;
k) Colectare debite/Recuperare debite restante;
l) Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine judecătoreşti etc.
CREATIVE EUROSOLUTIONS va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţii fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între CREATIVE EUROSOLUTIONS și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

2. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre
Ne dorim să răspundem întocmai așteptărilor dvs. Pentru aceasta, vă putem invita să ne oferiți feedback, referințe si recomandări sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

3. Pentru marketing
Dorim să nu pierdeti oportunități de dezvoltare și vă ținem la curent cu privire la programele de formare potrivite dvs. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații referitoare la oferte potrivite dvs..
În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin contactarea CREATIVE EUROSOLUTIONS, folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, CREATIVE EUROSOLUTIONS va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor CREATIVE EUROSOLUTIONS, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care CREATIVE EUROSOLUTIONS prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care  au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către CREATIVE EUROSOLUTIONS pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale CREATIVE EUROSOLUTIONS şi/sau vor fi distruse.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:
- Clienţi persoane fizice ai CREATIVE EUROSOLUTIONS (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);
- Furnizori, prestatori, colaboratori, platforme online pentru susținerea cursurilor şi alte entităţi juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai CREATIVE EUROSOLUTIONS, autorităţi/instituţii publice;
- Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, poliţie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către CREATIVE EUROSOLUTIONS şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.

Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce CREATIVE EUROSOLUTIONS depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul CREATIVE EUROSOLUTIONS. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, CREATIVE EUROSOLUTIONS utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Ce drepturi aveți

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată CREATIVE EUROSOLUTIONS, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către CREATIVE EUROSOLUTIONS să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care CREATIVE EUROSOLUTIONS demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, CREATIVE EUROSOLUTIONS este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către CREATIVE EUROSOLUTIONS constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de CREATIVE EUROSOLUTIONS şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, CREATIVE EUROSOLUTIONS poate:
- fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
- fie sa refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, CREATIVE EUROSOLUTIONS este îndreptăţită să considere Contractul încheiat cu Clientul CREATIVE EUROSOLUTIONS de drept reziliat, fără nicio alta formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa CREATIVE EUROSOLUTIONS cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: contact@creativeurosolutions.ro sau la următoarea adresa de corespondenţă: Soseaua Basarabia nr.56, com. Hotarele, jud. Giurgiu.Cererii i se va anexa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.
Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-ului CREATIVE EUROSOLUTIONS prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului CREATIVE EUROSOLUTIONS sau utilizarea serviciilor CREATIVE EUROSOLUTIONS prin intermediul website-ului, ulterior modificărilor, noile prevederi se vor considera acceptate.

Creative Eurosolutions

Abonează-te la Newsletter

Fii primul care află despre cele mai noi cursuri ale noastre!